Risto Rastilippu

Tietoa toiminnasta

Pienestä pitäen suunnistamaan

Suunnistuskoulu on oivallinen tapa aloittaa suunnistaminen. Koulussa harrastustaan aloittelevat ja vähän pidemmällekin ehtineet lapset kehittävät suunnistustaitojaan turvallisessa ympäristössä. Suunnistuskoulun harjoituskausi alkaa huhtikuun puolessa välissä sisäharjoituksilla Ruotsalaisella ylä-asteella. Tämän jälkeen toukokuussa aloitetaan ulkoharjoittelu. Heinäkuussa pidetään kesätauko ja toiminta alkaa uudelleen elokuun alussa. Syksyn päättäjäiset pidetään syyskuun alussa sisäsuunnistuksen merkeissä ammattiopiston tiloissa.

Lisää leikkiä ja harjoitusta, kisat kisoina

Tulevalle kaudelle suunnistuskoulun toimintaan on tullut uusia muutoksia. Suunnistuskoulu on jaettu” karttaryhmään” ja “kompassiryhmään”. Karttaryhmä tarjoaa suunnistusharjoituksia erityisesti perheen pienemmille sekä suunnistusharrastusta aloitteleville lapsille. Suunnistuskoulussa suunnistusta harjoitellaan leikeillä ja harjoituksille. Tarkoituksena on opettaa suunnistustaitoja lapsille sopivilla tavoilla ja innostaa heitä ottamaan entistä enemmän vastuuta omasta suunnistuksesta. Harjoitukset jakautuvat teemaharjoituksiin sekä kilpailunomaisiin rataharjoituksiin. Lisäksi kausi on tarkoitus aloittaa lajin perusteiden parissa salisuunnistuksella sekä päättää teknisellä sisäsuunnistuksella. Oman cup-kisan ja Osuuspankin kanssa yhteistyössä järjestettävän Hippo-suunnistuksen lisäksi suunnistuskoululaisille järjestetään myös yhteinen vaellus lähialueelle.

Kompassiryhmä tarjoaa sopivasti haastetta myös edistyneemmille suunnistuskoululaisille. Kompassiryhmässä harjoitellaan suunnistuksen lajitaitoja yhdessä. Karttaryhmä ja kompassiryhmä harjoittelevat pääsääntöisesti eri päivinä myöhemmin ilmoitettuna ajankohtana. Harjoituksista tiedotetaan Kokkolan suunnistajien internet ja Facebook sivuilla.

Näin pääset mukaan

Kaikki nuoret suunnistajanalut ovat tervetulleita suunnistuskouluun. Mukaan pääsee, kun löytää lähtöpaikalle oikeaan aikaan ja ilmoittautuu järjestäjille. Suunnistuskoulun kalenterissa on mainittu päivämäärä, paikka ja harjoituksen aihe. Harjoituksen voi suorittaa omaan tahtiin. Lähtö on auki keskiviikkoisin klo 17.30 – 18.30 välisenä aikana, kilpailujen lähtöajat selviävät kilpailukutsusta tai ilmoitetaan myöhemmin. Suunnistuskoulukerran ratamestariryhmä ottaa lapset vastaan sekä ohjaavat ja opastavat harjoituksessa. Myös suunnistuskoulujaoston jäseniä voi olla paikalla opastamassa. Ohjaajille on varattu huomioliivejä, jotta heidät olisi helpompi tunnistaa suunnistuskoulupaikalla.

Suunnistuskoulussa on käytössä kausimaksu joka on 20 euroa lapselta. Mikäli perheessä on suunnistuskoululaisia kolme tai useampia, pääsevät kaikki sisarukset toimintaan mukaan 50 euron sisarusmaksulla. Käytäntömme mukaan toimintaan voi tutustua kerran tai pari ennen maksun suorittamista. Huomioithan myös, että osallistujia ei ole vakuutettu järjestäjien toimesta, vaan jokaisen on itse huolehdittava omasta vakuutusturvastaan ja sen kattavuudesta.

Tue lapsen oppimista

Varsinkin ensimmäisillä kerroilla on hyvä, että vanhempi tai muu tuttu on mukana suunnistamassa ja luomassa turvallisuuden tunnetta. Taidon karttuessa on hyvä jättää enemmän etäisyyttä suunnistavaan lapseen ja antaa tälle lisää vastuuta omista päätöksistä. Suunnistuskoulun harjoitusmaastoiksi on valittu lapsille sopivia paikkoja, joissa on hyvä näkyvyys ja kulkukelpoisuus sekä hyviä kiintopisteitä, joita kannattaa käydä yhdessä läpi jo ennen lähtöä.

Tärkeimmät suunnistustaidot, kartan suuntaaminen ja peukalo-ote, opitaan jo pienenä. Karttakäden peukalo toimii suunnistajan omana navigaattorina kartalla. Jotta peukaloa on helppo liikuttaa oman etenemisen mukana, on kartta syytä taittaa käteen sopivaksi. Seuraavaksi suunnataan kartta maaston mukaan samaan suuntaan ja asetetaan peukalon kärki siihen paikkaan, missä tiedetään olevan. Kun lapsi malttaa tarpeeksi usein ihmetellä vuoron perään sekä karttaa peukalon edessä, että maastoa silmiensä alla, alkaa myös karttamerkit pikkuhiljaa tulla tutuiksi ja karttakäsitys kehittyä. Varsinaisista kilpailumuodoista, RR-, TR- ja C-radoista löydät lisää tietoa seuran nettisivuilta: http://www.kokkolansuunnistajat.fi/suunnistuskoulu/rataesimerkkeja/.

Ahkerimmat palkitaan päättäjäisissä

Maanantairastien tapaan myös suunnistuskoulussa jaetaan tavoitepalkintoja. Jokainen vähintään neljä kertaa osallistunut saa mitalin. Pronssimitalin saa 4-7 kerrasta, hopeamitalin 8-11 ja kultamitalin 12-16 kerrasta. Viimeistä päättäjäiskertaa ei lasketa enää osallistumiskerraksi.

Hippo ja vaellus kaupan päälle

Elokuun alussa järjestetään Santahaassa leikkimielinen Hippo-suunnistus yhteistyössä Osuuspankin kanssa. Tuolloin Hippo palkitsee kaikki RR-, TR- tai C-radan läpi käyneet lapset. Paikalla on myös makkara- ja mehutarjoilu. Hippo-suunnistus on oiva mahdollisuus lajikokeiluun myös niille, jotka eivät vielä ole mukana suunnistuskoulun toiminnassa.

Perinteisesti kauden tapahtumia on kerrattu vielä päättäjäisten jälkeenkin yhteisellä vaellusretkellä. Syyskuinen vaellus järjestetään 13.9 ja lähtöpaikka on Trullevin Valkohiekoilta. Tarkemman kellonajan löydät suunnistuskoulun kalenterista.

Suunnistuskoulujaosto toivottaa kaikki uudet ja vanhat suunnistuskoululaiset innolla ja uteliaisuudella mukaan suunnistusharrastukseen!