Tietoa toiminnasta

Pienestä pitäen suunnistamaan

Suunnistuskoulu on oivallinen tapa aloittaa suunnistaminen. Suunnistuskoulussa harrastustaan aloittelevat ja vähän pidemmällekin ehtineet lapset kehittävät suunnistustaitojaan turvallisessa ympäristössä. Suunnistuskoulun harjoituskausi alkaa huhtikuun lopussa karttamerkkien harjoittelulla Hollihaan koululla. Heinäkuussa pidetään kesätauko ja toiminta alkaa uudelleen elokuun alussa. Syksyn päättäjäiset pidetään syyskuun alussa, syyriehan merkeissä.

Lisää leikkiä ja harjoitusta sekä isommille lapsille C-rata, kisat kisoina

Tulevalla kaudella harjoitukset jakautuvat teemaharjoituksiin sekä kilpailunomaisiin rataharjoituksiin. Edellisten vuosien tapaan suunnistuskoulu haluaa tarjota lapsille suunnistusaiheisia leikkejä ja harjoituksia. Tarkoituksena on opettaa suunnistustaitoja lapsille sopivilla tavoilla ja innostaa heitä ottamaan entistä enemmän vastuuta omasta suunnistuksesta. Suunnistuskoulu haluaa myös huomioida perheen isommat lapset, jotka jo osaavat itsenäisemmin suunnistaa. Heille on tarjolla tavallinen suunnistusrata, C-rata. Varsinaisille suunnistusradoille -rastireitille, tukireitille tai C-radalle – pääsee kirmaamaan cup-kilpailuissa pääsääntöisesti kuukauden viimeisellä viikolla. Lisäksi seuran järjestämät kilpailut, toukokuussa pidettävä Kärppäjahti ja elokuussa AM-sprintti, ovat osa suunnistuskoulun ohjelmaa. Suunnistuskoululaiset voivat osallistua näihin tapahtumiin myös kilpailun ulkopuolella ilman kilpailulisenssiä. Viime vuoden kokeilua kartta- ja kompassiryhmästä ei tulevana kautena enää jatketa.

Näin pääset mukaan

Kaikki nuoret suunnistajanalut ovat tervetulleita suunnistuskouluun. Mukaan pääsee, kun löytää lähtöpaikalle oikeaan aikaan ja ilmoittautuu järjestäjille. Suunnistuskoulun kalenterissa on mainittu päivämäärä, paikka ja harjoituksen aihe. Harjoituksen voi suorittaa omaan tahtiin. Lähtö on auki keskiviikkoisin klo 17.30 – 18.30 välisenä aikana, kilpailujen lähtöajat selviävät kilpailukutsusta tai ilmoitetaan myöhemmin. Suunnistuskoulukerran ratamestariryhmä ottaa lapset vastaan sekä ohjaavat ja opastavat harjoituksessa. Myös suunnistuskoulujaoston jäseniä voi olla paikalla opastamassa. Ohjaajille on varattu huomioliivejä, jotta heidät olisi helpompi tunnistaa suunnistuskoulupaikalla. Suunnistuskoulussa on käytössä kausimaksu, joka on 20 euroa lapselta. Mikäli perheessä on suunnistuskoululaisia kolme tai useampia, pääsevät kaikki sisarukset toimintaan mukaan 50 euron sisarusmaksulla. Käytäntömme mukaan toimintaan voi tutustua kerran tai pari ennen maksun suorittamista. Huomioithan myös, että osallistujia ei ole vakuutettu järjestäjien toimesta, vaan jokaisen on itse huolehdittava omasta vakuutusturvastaan ja sen kattavuudesta.

Tue lapsen oppimista

Varsinkin ensimmäisillä kerroilla on hyvä, että vanhempi tai joku muu tuttu on mukana suunnistamassa ja luomassa turvallisuuden tunnetta. Taidon karttuessa on hyvä jättää enemmän etäisyyttä suunnistavaan lapseen ja antaa tälle lisää vastuuta omista päätöksistä. Suunnistuskoulun harjoitusmaastoiksi on valittu lapsille sopivia paikkoja, joissa on hyvä näkyvyys ja kulkukelpoisuus sekä hyviä kiintopisteitä, joita kannattaa käydä yhdessä läpi jo ennen lähtöä. Tärkeimmät suunnistustaidot, kartan suuntaaminen ja peukaloote, opitaan jo pienenä. Karttakä- den peukalo toimii suunnistajan omana navigaattorina kartalla. Jotta peukaloa on helppo liikuttaa oman etenemisen mukana, on kartta syytä taittaa käteen sopivaksi. Seuraavaksi suunnataan kartta maaston mukaan samaan suuntaan ja asetetaan peukalon kärki siihen paikkaan, missä tiedetään olevan. Kun lapsi malttaa tarpeeksi usein ihmetellä vuoron perään sekä karttaa peukalon edessä, että maastoa silmiensä alla, alkaa myös karttamerkit pikkuhiljaa tulla tutuiksi ja karttakäsitys kehittyä. Varsinaisista kilpailumuodoista, RR-, TR- ja C-radoista löydät lisää tietoa seuran nettisivuilta: http://www. kokkolansuunnistajat.fi/suunnistuskoulu/rataesimerkkeja/.

Ahkerimmat palkitaan päättäjäisissä

Maanantairastien tapaan myös suunnistuskoulussa jaetaan tavoitepalkintoja. Jokainen vähintään neljä kertaa osallistunut saa mitalin. Pronssimitalin saa 4-7 kerrasta, hopeamitalin 8-11, kultamitalin 12-16 kerrasta ja erikoispalkinnon yli 16 kerrasta. Viimeistä päättäjäis-/syysrieha tapahtumaa ei lasketa enää osallistumiskerraksi. Hippo ja syysrieha kauden aikana mukana olleille Suunnistuskaudella 2018 järjestetään leikkimielinen Hippo-suunnistus yhteistyössä Osuuspankin kanssa. Tuolloin Hippo palkitsee kaikki RR-, TR- tai C-radan läpi käyneet lapset. Paikalla on myös makkara- ja mehutarjoilu. Hipposuunnistus on oiva mahdollisuus lajikokeiluun myös niille, jotka eivät vielä ole mukana suunnistuskoulun toiminnassa.

Perinteisesti kauden tapahtumia on kerrattu vielä päättäjäisten jälkeenkin yhteisellä vaelluksella. Tänä vuonna vaelluksen sijaa pidämme syysriehatapahtuman. Syysriehaan ovat tervetulleita kaikkia kauden aikana mukana olleet niin lapset, vanhemmat sekä talkoolaiset. Tarkemmat tiedot syysriehasta sekä Hippo-suunnistuksesta löydät suunnistuskoulun kalenterista sekä seuran nettisivuilta ennen tapahtumaa. Suunnistuskoulujaosto toivottaa kaikki uudet ja vanhat suunnistuskoululaiset innolla ja uteliaisuudella mukaan suunnistusharrastukseen!