Kategorian Yleistä kirjoitukset

 • Seuran sählyvuoro alkaa 3.11.2018

  10.10.2018 klo 10.00

  KoS:n sählyvuoro on varattu viime vuoden tapaan Isokylän liikuntahalliin lauantaisin klo 17.30-19.00 ajalle 3.11.2018-6.4.2019. Vuoro ei ole käytettävissä 10.11. konserttitapahtuman vuoksi.

 • Sprintin päivitetyt kilpailuohjeet on julkaistu kisasivuilla

  23.08.2018 klo 14.37

  Kisasivut, josta löytyvät päivitetyt kilpailuohjeet kaksikielisesti.

  Karttapaloja

  karttapalat-sprintti020918

 • Kuntosuunnistus sprinttikansallisten yhteydessä

  23.08.2018 klo 10.24

  Kuntosuunnistajilla on mahdollisuus osallistua sprinttisuunnistukseen sunnuntaina 2.9 pidettävien kilpailujen iltapäivän osakilpailun yhteydessä. Kilpailukeskuksena on Länsipuiston koulu. Siellä ei ole varattu tilaa pysäköintiä varten. Kilpailun pysäköintialue sijaitsee Rautatientorilla.

  Kuntosuunnistaja ilmoittautuu kisakeskuksen itäpäässä olevaan INFOon, jossa hän suorittaa 5 euron maksun ja hänet kirjataan osallistujaksi. Firmalistat ovat käytössä maanantairastien tapaan. Valittavana on joko A-rata 3600 m tai B-rata 2300 m. Tämän jälkeen suunnistaja siirtyy koulun länsipäätyyn, jossa hän saa kartan. Karttoja jaetaan klo 14:00 – 15:00 välisenä aikana. Kartan saatuaan kilpailja kulkee suojatietä Torikadun yli, jossa on lähtöleimaus ja suoritus voi alkaa. Kuntoradan maali on sama kuin kilpailun maali.

  Kuntosuunnistajan on noudatettava sprinttisuunnistuksen sääntöjä. Ohessa kuva sprinttisuunnistuksen kielletyistä kohteista. Tutustu sääntöihin huolellisesti ja noudata niitä kiireestä huolimatta !

  sprinttikartan_kielletyt_kohteet_a3

 • Sprintin valvontaohje

  19.08.2018 klo 08.58

  Sprinttisuunnistuskilpailun maastovalvonta

   

  Maastovalvonnalla on keskeinen rooli onnistuneen sprinttikisan järjestämisessä. Maastovalvonnalla tarkoitetaan sekä turvallisuuteen että lajisääntöjen noudattamiseen liittyvää valvontaa.

  Käytössä olevaa aluetta ei suljeta liikenteeltä, joten haasteeksi muodostuu autoilijoiden ja suunnistajien kulkemisten yhteensovittaminen. Vilkasliikenteisimmät tiet, kuten Torikatu, Antti Chydeniuksen katu ja Katariinankatu osittain, saa ylittää vain karttaan merkityistä paikoista. Valvojan on näissä paikoissa varmistettava kilpailijan turvallinen tienylitys pysäyttämällä tarvittaessa ylityspaikkaa lähestyvä auto. Kummallakin kaistalla (ajosuunnalla) on oma valvojansa.Valvontaa helpottaa tieto siitä, että Katariinankatu ylitetään koillisesta lounaaseen päin ja Torikatu pohjoisesta etelään. Myös Antti Chydeniuksen katu ylitetään kilpailijoiden toimesta pohjoisesta etelään, mutta urheilukentän kulman ja Mäntykankaan koulun välisellä alueella kuntosuunnistajat tulevat myös etelästä pohjoiseen.

  Ylityspaikka merkitään maastoon muovisilla pylväillä. Kussakin ylityspaikassa on neljä tolppaa, kaksi tien molemmilla puolin, joiden välistä suunnistajan on mentävä. Suurin osa ylityspaikoista on suojateillä, mutta muutama ylityspaikka on luotu vain tätä kisaa varten. Tienylityspaikan määräämisellä on turvallisuuden lisäksi myös radan vaikeusastetta lisäävä vaikutus, kun rastinväli pilkkoutuu osiin pakotettujen tienylityspaikkojen johdosta. Ylityspaikka on sijoitettava kartassa merkittyyn paikkaan.

  Tienylitysvalvojalla on turvallisuuden varmistamisen lisäksi toinenkin tehtävä: lajisääntöjen noudattaminen. Koska kilpailijan tulee ylittää tie tolppien välistä, hänet hylätään, jos hän juoksee tien yli muusta kohdin. Jos kilpailijalla on tarkoitus ylittää tie tolppien välistä, mutta hän pyrkii oikaisemalla saavuttamaan muutaman sekunnin hyödyn, hänelle annetaan hylkäämisen asemesta mahdollisuus palata takaisin ja kulkea tolppien välistä. Jos kilpailija ylittää tien useiden metrien etäisyydellä merkitystä paikasta, hänet hylätään. Valvonnan mahdollistamiseksi kilpailijoilla on numerot, tosin vain etupuolella. Valvojalla olisi hyvä olla lähtöluettelo printattuna tai sähköisenä, jotta hän voisi paremmin seurata kilpailijoita ja tunnistaa heidät sääntörikkomustapauksessa. Hylkäysesitys olisi ilmoitettava mahdollisimman pian kilpailunjohdolle, joka tekee ratkaisun maastosta saadun tiedon perusteella. Jos kilpailija on tyytymätön ratkaisuun, hän voi valittaa hylkäyksestä tuomarineuvostolle, joka on järjestävästä seurasta riippumaton kolmihenkinen ryhmä.

  Osa valvojista sijoittuu piha- ja rastivalvontaan. Siinä pääpaino on lajisääntöjen ja samalla asunto-osakeyhtiöiden kanssa tehdyn sopimuksen noudattamisen valvonnassa. Tarkoituksena on järjestää kilpailu siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän häiriötä kiinteistön omistajille ja asukkaille. Piha-alueilla on myös turvallisuuden valvontaa autojen, polkupyörien ja asukkaiden liikkuessa pihoilla suunnistajien kanssa samanaikaisesti. Lisäksi yksi rastivalvonnan tehtävistä on varmistaa, että rasti pysyy paikoillaan koko kilpailun ajan. Tärkeimmät valvottavat kohteet ovat kielletyksi piha-alueeksi (oliivinvihreä) kartassa merkittyjen alueiden valvonta, istutusten valvonta (tumman vihreä), aitojen valvonta (paksulla viivalla ja kahdella väkäsellä karttaan merkittyä aitaa ei saa ylittää tai alittaa). Valvoja voi huomauttaa kilpailijaa ja estää hylkäyksen, jos kilpailija esimerkiksi näyttäisi lähtevän ylittämään kiellettyä aitaa. Ylitettyään kielletyn aidan tai kuljettuaan kielletyllä alueella useampia askelia tai aiheutettuaan haittaa istutuksille, kilpailja hylätään. Se, mitä edellä todettiin lähtöluettelon käsillä olosta ja menettelystä sääntörikkomustapauksissa pätee myös piha- ja rastivalvontaan.

  Valvonta on näkyvää eli valvojilla on heijastinliivit. Lisäksi tienylitysvalvojilla on pieni Ajoneuvolla ajo kielletty -liikennemerkki.

  Mastovalvonnan vastuuhenkilönä toimii Tapio Erkkilä (0458839944). Hän järjestää tarvittavan materiaalin ja kutsuu valvojat koolle kilpailuaamuna ja osoittaa kullekin oman valvontapaikan. Piha- ja rastivalvontaan osallistuville annetaan kisa-aamuna kartta, josta käy ilmi valvontakohteet, rastipaikat ja kohteen tärkeimmät valvottavat asiat.

   

 • EL-Kilpailut

  11.08.2018 klo 18.44

  Hei. ensi tiistaina kisakeskuksen talkoot ja koejuoksut Houraatin metsästysmajalla klo.17.00 alkaen.

 • Maakuntaviesti

  08.08.2018 klo 11.14

  Hei, Maakuntaviesti Kannuksessa 19.8.18 . Kos laittaa ainakin yhden joukkueen lisää kyseiseen viestiin. 2 miestä puuttuu .Osuudet on lyhyet. Rohkeasti myös ns.kuntosuunnistajat.mukaan.Ota yhteyttä
  Seppo Nurisaloon 0407280865.

 • Suunnistajan esteellisyydestä osallistua kilpailuun

  02.08.2018 klo 15.59

  Oheisen artikkelin avulla voit tutustua lajisääntöihin ja arvioida omaa osallistumistasi kilpailuun silloin kun sinulla on maasto- tai karttatuntemusta.

  Lukekaa artikkeli tästä linkistä.

 • Lähde kokeileen jukolan viesti

  05.06.2018 klo 23.14

  Hei. Nyt olis oiva mahdollisuus lähteä Jukolan viestiin Hollolaan. Kossin viitos joukkue kaipaa peräti 5-6 juoksijaa.Seuralla on telttapaikat varattuna ja järjestää bussikyydin.
  Sijoitustavotteita ei ole . Ottakaa vaikka minuun yhteyttä ( Seppo Nurisalo. 0407280865).Lukuisten loukkaantumiste ym.vuoksi on yksi joukkue miltei kokonaan vailla miehitystä.Myös naiset
  voivat juosta halutessaan.Jukolassa on yli 1900 joukkuetta mikä takaa sen ettei halutessan tarvitse suunnistaa yksin.Valtava määrä jokkueista on kuntojoukkueita ja paljon myös ensikertalaisia.
  Nyt iltarastikävijät ottakaa rohkeasti yhteyttä joko porukalla tai yksin . Jukola kannattaa kokea myös paikanpäällä.Voidaan pitää vaikka pikkutreenit jo on tarvis. T.Seppo.

 • Jukolabussin aikataulu

  29.05.2018 klo 20.26

  Jukolan bussi: lähtö klo 5.00 Nukkumatin luota. ABC Hirvaskangas n,klo. 7.30 ,lyhyt n, 20min pysähdys. Heinolassa ruoka-aika n.klo 10-10.30. Perillä pitäis olla n.klo 12.00 että Venlojen aloittajil
  la on aikaa valmistautua. Lisätietoja Seppo 0407280865.

 • Jukolan telttapaikat

  29.05.2018 klo 00.02

  Jukolassa kossin telttapaikat ovat n:o MR 12,MR13,MR14,MR17 ja MR18. Paikka sijaitsee kilpailukeskuksen pohjoispuolella.Jukolabussissa on vielä tilaa . Juoksijoita tarvitaan niin Jukola
  kuin Venla viestiin, rohkeasti mukaan kokemaan Jukola tunnelma.