Pörrääminen rastiympyrässä johtui puuttuneista lipuista