Ratamestarin lausunto

Pitkänmatkan katsastukset käydään hyvin vaihtelevissa Houraatin ja Karhin uraverkostoissa. Ajettavuudeltaan uria löytyy asfalttipäällysteisistä turbotusbaanoista aina ryömintävaihteella ajettaviin, upottavahiekkaisiin polkuihin ja teihin asti. Pääosin kuitenkin urien ajettavuus on hyvä tai kohtalainen. Alueella on tehty paljon metsänhoidollisia toimenpiteitä, jonka takia on urastolta löytyy hakkuujätteeksi luokiteltavia hidasteita, joskin näitä on pyritty eniten ajettavien urien osilta raivaamaan.

Ajouria jotka on merkattu karttaan pistepellon päälle on lupa käyttää. Muistutan kuitenkin vielä, että pelkille pistepelloille sekä tonteille ajaminen on hylkäämisen uhalla kielletty, vaikka ne olisivatkin ajettavassa kunnossa!

Uraluokituksen tarkastukset on tehty kuluvan viikon aikana, mutta huomioitavaa on, että kostean kelin sattuessa hidaskulkuisiksi kuvatut hiekkaiset urat muuttunevat suurelta osin astetta paremmin ajettaviksi.

Huomioikaa muut alueella liikkujat ja muistakaa oikeanpuoleinen liikenne.

Kilpailuonnea!

Ratamestari,

Timo Hongell