Ratamestarin ja valvojan lausunnot

Ratamestarin lausunto

 

Partiosuunnistuksen Keski-Pohjanmaan aluemestaruuskilpailut järjestetään tänä vuonna Kokkolan Halkokarin maastossa, jossa suunnistusta on harrastettu jo useamman suunnistajasukupolven ajan. Maastoa luonnehtivat eri-ikäiset tuoreet kankaat sekä muutamat suo- ja kallioalueet. Myös taimikoita ja nuoria metsiä on runsaasti. Kulkuväyliksi sopivia polkuja, metsäteitä tai ajouria on monin paikoin tarjolla.

 

Viime vuosina ja myös kuluneena talvena ja keväänä on alueella tehty useassa paikassa pääte- tai harvennushakkuita. Niiden jäljiltä maastossa on rankoja ja hakkuutähteitä paikoin runsaastikin sekä uusia ajouria. Karttaa on tästä johtuen pyritty pitämään mahdollisimman hyvin ajan tasalla, mutta joillakin alueilla ajourakuvaus saattaa olla hieman puutteellinen. Ratojen reitinvalintoihin tai rastinottoon tällä ei kuitenkaan pitäisi olla olennaista merkitystä.

 

Ratojen suunnittelulla on pyritty mahdollistamaan partioille keskenään erilaisia vaihtoehtoja rastien jakamiseksi partion jäsenten kesken. Toisaalta suunnistusmaasto runsaine kulku-urineen mutta myös tarkkuutta vaativine maaston osineen mahdollistaa partion jäsenten erilaisten juoksu- ja suunnistustaito-ominaisuuksien huomioonottamisen partion työnjaossa.

 

Toivotan kaikki partiosuunnistajat tervetulleiksi kisaamaan!

 

Kokkolassa Halkokarilla 22.6.2013

Terho Taarna

ratamestari

 

Valvojan lausunto

 

Kokkolan Suunnistajat järjestää am-partiosuunnistuskilpailun monipuolisesti suunnistustaitoja ja erityisesti partiosuunnistustaitoja testaavassa maastossa. Asutuksen läheisyydestä johtuen alueella on runsaasti eritasoisia polkuja. Kartan kuvausta on pyritty ajantasaistamaan vielä viimeisten päivien aikana. Silti maastossa saattaa löytyä joitakin polunpätkiä, joita ei ole kartassa ja vastaavasti jokin karttaan merkitty polku voi olla maastossa jo huonosti havaittavissa. Samoin alueella on runsaasti tiheikköjä ja hakkuujätteiden aiheuttamaa ”hidastavaa maapohjaa”. Erityisesti nuorimpien ja vanhimpien sarjojen osalla kannattaa reittisuunnittelu ja rastinotto harkita huolella.

 

Kilpailun johto ja ratamestari ovat tehneet itseään säästämättä töitä haastavan partiokilpailun aikaansaamiseksi. Vaikka kisan kuluessa kilpailijan mieleen pyrkisi ajatus, että ”tästä ei tule nyt yhtään mitään”, niin kannattaa pitää mielessä kokkolalaisen sotaveteraanin A.S. Koivion motto: ”Voittajat eivät koskaan keskeytä eivätkä keskeyttäneet koskaan voita!”

 

Runsaasti suunnistuselämyksiä toivotellen!

Erkki Koivukangas

kilpailun valvoja