Tävlingdirectiv

TÄVLINGDIREKTIV

 

Funktionärer

Tävlingsledare                               Göran Björkgård                         0447124260
Banläggare                                    Seppo Nurisalo                           0407280865
Resultatansvarig                            Jarmo Kattilakoski                     0505917269
Kontrollant                                    Måns Åkerblom                          0400562635

 

Jury

Jyryordförande            Haapalehto Raimo        Veteli

1 – medlem                 Autio Henna                Haapajärvi

2 – medlem                Grankull Kenneth         Pedersöre

 

Parkering

Parkering finns på åkern ca. 200-800 m från tävlingscentrum.

 

Terräng

Tävlingsterrängen är ganska typisk för den östebottniska kusten, små höjdskillnader,

Delvis detaljrika, i i dagenpartier omväxlande med stenigare bottenavsnitt. Sikten är överlag bra, förutom i grönmarkerade ungskogspartier. Stigar finns ganska lite.

 

Karta

1:10 000, distans mellan kurvor 2,5m utskriftskarta.

Kartan är jord av Eero Kattilakoski Pro Orientering laser och luftbildsbottnen.

I kartan är märkta till stora stenar över 2,5 m höga stenar, och till små stenar är märkta ca. 1,5-2,5 m höga. Under 1m höga stenar är inte beskrivna på kartan.

 

Start

Finns i närheten av tävlingscentret.

1 Etapp H18 / H40 / D                                                4,1 – 4.2 km
2 Etapp H21                                                               4,1 – 4,2 km
3 Etapp D                                                                  3,3 – 3,4 km
4 Etapp H16 / D18 / H50 /  D40                                  3,3 – 3,4 km
5 Etapp H21                                                              4,1 – 4,2 km
6 Etapp H21                                                              4,1 – 4,2 km

 

Deltagningsrätt

Enligt Öster-Bottens Orienterings Rf:s  direktiv.

I stafetten efterföljs det nya kommunindelningen.

 

Löpordningen:

Löpordningen bör meddelas i el-post senast 15.8.kl 18.00 med Emit-numren till adressen

kisat(at)kokkolansuunistajat.fi

 

Emit-kontrollappar

Emit-kontrollappar finns i tävlingscentret. Deltagaren skall skriva sitt eget emit-nummer på kontrollappen.

 

Kontrolangivelser

Kontrolangivelserna finns bara på kartan. Det numret som finns på kontrollen är kontrollens kod.

 

Tävlingsnummer

Alla deltagare använder tävlingsnummer. Oreturnerad tävlingsnummer kostar 5€ . Tävlingsnumren kan hämtas i kuvären från Info punkten lagvis. Och numren skall returneras efter tävlingen i mål.

1. Etappen vit botten svart nummer

2. Etappen vit botten blå nummer

3. Etappen vit botten röd nummer

4. Etappen orange nummerlapp

5. Etappen grön nummerlapp

6. Etappen gul nummerlapp

 

Modellkontroll

Modellkontrollen finns vid tävlingscentret.

 

Förbjudna områden

I kartan finns områden som är förbjudna. De är markerade på kartan som det befogas.

 

Start

Vid starten granskas emit-korten. Starten sker som mass-start i vid tävlingscentrum

 

Växling

Vid starten granskas emit kortet. Vid växling har deltagaren själv ansvaret at han/hon tar den rätta kartan. Till växlingsområde går man via emit nollningvar tävlarens nummer och emit blir läst in i tävlinprogrammet.

 

Mål

I stafetten stämplar tävlanden växlingsstämplingen, och överlåter sin egen karta och löper till kartställningen, och tar tar följande kartan och ger den över bommen åt följande etappslöpare. Efter det går tävlanden till  emit-kortets läsningsställe.

Resultatet avgörs vid mållinjen inte vid målstämplingen.

 

Mass-start

Mass-start sker efter att vinnande laget har kommit i mål enligt skild meddelat tidpunkt.

 

Kontroll mellantid

Mellantiderna finns på Kokkolan Suunnistajat hemsida efter tävlingen.

 

FÖRSTA HJÄLP

Finns i tävlincentret.

Omklädning, tvätt och WC

Omklädning och tvättning i terrängförhållanden i tävlingscentret.

WC i tävlingscentret.

 

Cafè
Finns i tc.

Resultat
Resultat kan man se på resultattavlan och på Kokkolan Suunnistajat internetsida www.kokkolansuunnistajat.fi

 

Hittegods

Under tävlingen från info. Efter tävlingen av Elina Orjala tel 0442820155