Tävlingsdirektiv

Tävlingsledare: Esa Saarela
Banläggare: Jaakko Teppo
Ungdomsbanor: Mikko Kukkola
Bankontrollant: Måns Åkerblom, GIF
Jury: Erkki Koivukangas KäTa (ordf.), medlemmarna Kati Nynäs OK Botnia, Aapo Hietalahti HalTo

Parkeringen:
       I tävlingscentralen.

Karta:
       Utskriftskarta 05/13, skala/ 1:10 000, ekvidistans 2,5m, storlek A4. Kartan är insatt i plastfodral. Modellkarta finns vid startplatsen.

Tävlingsregler:
       I tävlingen följs SSL:regler samt av arrangören givna speciella direktiv.

Klasser och banlängder:
      

D Avoin 2,8 km 7 R
D10 1,8 km 6 R
D10RR 2,2 km 6 R
D12 2,3 km 7 R
D12TR 2,2 km 7 R
D13 2,5 km 8 R
D14 3,1 km 10 R
D16 3,4 km 8 R
D18 4,7 km 9 R
D20 4,3 km 9 R
D21A 5,5 km 11 R
D21C 3,4 km 8 R
D35 4,7 km 9 R
D40 4,3 km 9 R
D45 4,7 km 9 R
D50 4,0 km 8 R
D55 3,4 km 8 R
D60 3,3 km 7 R
D65 3,3 km 7 R
D70 2,3 km 7 R
D75 2,3 km 7 R
H10 1,8 km 6 R
H10RR 2,2 km 6 R
H12 2,3 km 7 R
H12TR 2,2 km 7 R
H13 2,5 km 8 R
H14 3,1 km 10 R
H16 4,7 km 9 R
H18 4,7 km 9 R
H20 5,7 km 12 R
H21A 6,6 km 12 R
H21B 4,7 km 9 R
H21C 4,0 km 8 R
H35 5,5 km 11 R
H40 5,5 km 11 R
H45 5,7 km 12 R
H50 4,7 km 9 R
H55 4,3 km 9 R
H60 4,7 km 9 R
H65 4,0 km 8 R
H70 3,4 km 8 R
H75 3,3 km 7 R
H80 2,3 km 7 R
H85 2,3 km 7 R
Kunto 3,0 km 5 R

Kontroller:
        Modellkontroll finns vid TC.

Kontrollangivelser:
       I kartorna

Emitkontrollappar:
        Kontrollappar finns vid tävlingscentralen. Skriv ditt tävlingsnummer på kontrollappen.

Förbjudna områden:
       Åkrar som på kartan är ritade som odlad mark.  Övervakningen.

Tävlingsnummer:
       Alla använder tävlingsnummerlappar som returneras i mål . Nummerlappar finns vid tävlingscentralen.

Start:
         Första start kl 11.00. Till startplats 1 ca 1100 m, startplats 2 ca 1000m. Snitsel = se INFO-pålen.
         Start 1 (H/D14 =>) kartan tas vid startsignalen. Start 2 klasserna H/D10RR-H/D13 får  kartan 1 min före startsignal.
         Emit-nollning sker i startbåset ca 4 min   före start. Kontrollera Emit-kortets nummer med startlistorna i TC innan du far till start! 
         Ingen startar med fel Emit-nummer!
 
Övergången av landsvägen:
        Orienterarna från startplatsen 1 övergår Ohtakari-vägen. Se upp biltrafiken.

Mål:
        Emit-målstämpling används. Efter målgången går tävlande till Emit-avläsningen. Målet stängs kl. 14.00.
 
Tvätt och WC:
       WC i tävlingscentralen. Tvätt och basturna 400 – 500 m till söder. Snitsel = se INFO-pålen.

Priser:
         Priser utdelas efter att resultaten är klara i klasserna H / D 10-21A. Antal priser, se skild lista på anslagstavlan.
         Övriga klasser får hämta priserna från info.

Första Hjälp
        Vid tävlingscentralen

Cafe:
        Vid tävlingscentralen