Tävlingsdirektiv

Tjänstemän

Arrangör                                                 Pertti Salo

Banläggare                                              Timo Hongell
Barn banläggare                                     Tuomas Hyyppä
Resultatgivningen                                   Jarmo Kattilakoski
Kontrollant                                              Harald Slotte         OK Botnia

 

JURY

Juryordförande    Raimo Haapalehto   VetU
1- medlem          Måns Åkerblom       GIF
2 medlem           Eero Junkala           KannUra

 

PARKERING

Parkering finns på åker ca. 250 m från tävlingscentral. Parkeringsavgift 2€/bil. Vid regn parkering längs vägkantar, avstånd ca. 200-1000 m. 

 

TERRÄNG

 

Tävlingsterrängen är ganska typisk för den österbottniska kusten, små höjdskillnader, snabblöpta, delvis detaljrika, berg i dagenpartier omväxlar med stenigare bottenavsnitt. Sikten är överlag bra, förutom i grönmarkerade ungskogspartier. Stigar finns ganska lite, dock tillräckligt för trygga juniorbanor. Deltagarna korsar en landsväg.

 

KARTA

1:10 000, distans mellan kurvor 2,5 m, utskriftskarta 5/14, A4, barnen har A5, plastfodral.

 

STARTPLATS

Snitsel på INFO-pålen, avstånd    start 1 ca. 300 m
                                                start 2 ca. 200 m

Klass      banlängd      start               Klass          banlängd       start

H21A      5,7                  1                    D21A      4,7                 1

H35        5,0                 1                    D35         4,1                 1

H40        4,7                 1                    D40         3,4                 1

H45        4,5                 1                    D45         3,4                 1

H50        4,2                1                    D50          2,5                 2

H55         4,2               1                    D55          2,5                 2

H60         3,2               1                    D60          2,4                 2

H65         3,2               1                    D65          2,4                 2

H70         2,4               2                    D70          2,2                 2

H75         2,4               2                    D75          2,2                 2

H80         2,2               2

H85         2,2               2

H20         5,0               1                    D20          4,1                 1

H18         4,5               1                    D18          3,4                 1

H16         4,1               1                    D16          2,6                 2

H21B       4,5               1                   

H21C       3,2               1                    D21C        2,6                 2

H14         2,6               2                    D14           2,5                 2

H13         2,4               2                    D13           2,4                 2

H12         2,2               2                    D12           2,2                 2

H12TR     2,0               2                    D12TR        2,0                 2

H10RR    1,9/2,7          2                    D10RR        1,9/2,7          2

Kunto A        5,2          1                    Kunto B      3,2                 2

 

 

EMIT

I alla klasser finns emit- stämpling. Kontrollera att ditt emit fungerar. DELTAGARNA ANSVARAR SJÄLVA ATT EMITERNA FUNGERAR. ÄNDAST OM EMITEN FUNGERAR FÅR  DELTAGAREN TID. Det är möjligt att hyra emit-kort från Info, pris 5 €. DE HYRDA KORTERNA RETURNERAS I MÅL. (För oreturnerad kort debiteras ett nytt korts pris)

 

EMIT-KONTROLLAPPAR

Emit-kontrollappar finns vid INFO-pålen. Deltagaren skall skriva sitt eget emit-nummer på kontrollappen.

 

KONTROLLANGIVELSER

Kontrollangivelser finns bara på kartan. Det numret som finns på kontrollen är kontrollens kod.

 

TÄVLINGSNUMMER

Alla deltagare använder tävlingsnummer. Motions serierna tävlar utan tävlingsnummer. Oreturnerad tävlingsnummer kostar 5€.

 

START

Deltagarna kallas in i  startbåset 4 minuter före start. I startbåset granskas emit-korten. Kartan som är i plastfodral får man vid starten. Deltagaren svarar själv för att  ta  rätt karta.

 

Motionorientering

Motionorienterare anmälar sig vid info. Det finns A och B banor som har skilda startplatser. Avgift 8€. Kartan får man på startplatsen och tiden börjar från nollstämpling.

 

Förbjudna områden

I kartan finns områder som är förbjudna. De är markerade på kartan som det befogas.

 

MODELLKONTROLL

Modellkontroll i TC vid INFO-pålen.

 

MÅL

Målstämpling sker vid mållinjen. Efter målstämpling går deltagaren till emit-kortets läsningställe. 

 

Kontroll mellantid

Mellantiderna finns på Kokkolan Sunnistajat hemsida efter tävlingen.

 

FÖRSTA HJÄLP

Finns i tävlingscentral.

 

Omklädning, tvätt och WC

Omklädning och tvättnig i terrängförhållanden. Vägledning från INFO-pålen.                     

 

Café

 Finns i tc.

 

Priser

Priserna delar man skillt ut åt H/D21A och yngre serier. H/D21B och äldre serier kan hämta sina pris då resultaterna har kommit. Man meddelar då serien är färdig.

 

Resultat

Resultat kan man se på resultat tavlan och på Kokkolan Suunnistajat internetsida www.kokkolansuunnistajat.fi

 

Hittegods

Under tävlingen från info. Efter tävlingen från numret 040-7336 99 / Sirpa Pulkkinen

 

 

 Specialdirektiv för barnbanorna

Barnbanorna H/D10RR, H/D12TR, H/D13 och H/D14 startar från start 2, distansen 200 m. Skyltarna till startplatserna börjar från INFO-pålen.  Närmaste WC finns i tc.

 

Vid barnstarter följer man almänna direktiv och nedanstående direktiv.

 

K-punkt finns på startplatsen. Deltagarna bör följa snitsel från sista kontroll till målet.

 

 

H/D12, H/D13, H/D14

 

4 minuter före starten till 4 min strecket. Vid behov kallas vid namn. 3 minuter före starten är emit-numrets gransking samt tävlingskortets nollning. Med fel emit-nummer slipper man ej till terrängen. 2 minuter före starten kan man se modellkartan vart man märkt K-punkten.  Tävlingskartan får man ta 1 minut före starten. Kontrollangivelser finns på kartorna.

 

H/D12TR

4 minuter före starten till 4 min strecket. Vid behov kallas vid namn. 3 minuter före starten är emit-numrets gransking samt tävlings kortets nollning. Med fel emit-nummer slipper man ej till terrängen. 2 minuter före starten kan man se modellkartan vart tävlingsbanan är märkt. Om du vill kan du rådfråga funktionärarna. Tvälingskartan får man 1 minut före starten. TR-seriernas kontrollangivelser finns på kartor. Och kontrollerna är vanliga nummerkodkontroller.

 

H/D10RR

4 minuter före starten till 4 min strecket. Vid behov kallas vid namn. 3 minuter före starten är emit-numrets gransking samt tävlings kortets nollning. Med fel emit-nummer slipper man ej till terrängen. Tävlingskartan gejs 2 minuter före starten och guiden hjälper dig vid behov. Vid RR-banan finns 6 kontroller som har ID:n RR1, RR2, RR3, RR4, RR5 och RR6. Deltagaren avvisas ej på grund av saknad eller fel stämpling utan får 10 minuters tillägstid/ fel stämpling. Kontrollen följes i rätt nummerordning.

 

RR- och TR-banorna är märkta i terrängen med vit siimare.