Sprintin valvontaohje

Sprinttisuunnistuskilpailun maastovalvonta

 

Maastovalvonnalla on keskeinen rooli onnistuneen sprinttikisan järjestämisessä. Maastovalvonnalla tarkoitetaan sekä turvallisuuteen että lajisääntöjen noudattamiseen liittyvää valvontaa.

Käytössä olevaa aluetta ei suljeta liikenteeltä, joten haasteeksi muodostuu autoilijoiden ja suunnistajien kulkemisten yhteensovittaminen. Vilkasliikenteisimmät tiet, kuten Torikatu, Antti Chydeniuksen katu ja Katariinankatu osittain, saa ylittää vain karttaan merkityistä paikoista. Valvojan on näissä paikoissa varmistettava kilpailijan turvallinen tienylitys pysäyttämällä tarvittaessa ylityspaikkaa lähestyvä auto. Kummallakin kaistalla (ajosuunnalla) on oma valvojansa.Valvontaa helpottaa tieto siitä, että Katariinankatu ylitetään koillisesta lounaaseen päin ja Torikatu pohjoisesta etelään. Myös Antti Chydeniuksen katu ylitetään kilpailijoiden toimesta pohjoisesta etelään, mutta urheilukentän kulman ja Mäntykankaan koulun välisellä alueella kuntosuunnistajat tulevat myös etelästä pohjoiseen.

Ylityspaikka merkitään maastoon muovisilla pylväillä. Kussakin ylityspaikassa on neljä tolppaa, kaksi tien molemmilla puolin, joiden välistä suunnistajan on mentävä. Suurin osa ylityspaikoista on suojateillä, mutta muutama ylityspaikka on luotu vain tätä kisaa varten. Tienylityspaikan määräämisellä on turvallisuuden lisäksi myös radan vaikeusastetta lisäävä vaikutus, kun rastinväli pilkkoutuu osiin pakotettujen tienylityspaikkojen johdosta. Ylityspaikka on sijoitettava kartassa merkittyyn paikkaan.

Tienylitysvalvojalla on turvallisuuden varmistamisen lisäksi toinenkin tehtävä: lajisääntöjen noudattaminen. Koska kilpailijan tulee ylittää tie tolppien välistä, hänet hylätään, jos hän juoksee tien yli muusta kohdin. Jos kilpailijalla on tarkoitus ylittää tie tolppien välistä, mutta hän pyrkii oikaisemalla saavuttamaan muutaman sekunnin hyödyn, hänelle annetaan hylkäämisen asemesta mahdollisuus palata takaisin ja kulkea tolppien välistä. Jos kilpailija ylittää tien useiden metrien etäisyydellä merkitystä paikasta, hänet hylätään. Valvonnan mahdollistamiseksi kilpailijoilla on numerot, tosin vain etupuolella. Valvojalla olisi hyvä olla lähtöluettelo printattuna tai sähköisenä, jotta hän voisi paremmin seurata kilpailijoita ja tunnistaa heidät sääntörikkomustapauksessa. Hylkäysesitys olisi ilmoitettava mahdollisimman pian kilpailunjohdolle, joka tekee ratkaisun maastosta saadun tiedon perusteella. Jos kilpailija on tyytymätön ratkaisuun, hän voi valittaa hylkäyksestä tuomarineuvostolle, joka on järjestävästä seurasta riippumaton kolmihenkinen ryhmä.

Osa valvojista sijoittuu piha- ja rastivalvontaan. Siinä pääpaino on lajisääntöjen ja samalla asunto-osakeyhtiöiden kanssa tehdyn sopimuksen noudattamisen valvonnassa. Tarkoituksena on järjestää kilpailu siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän häiriötä kiinteistön omistajille ja asukkaille. Piha-alueilla on myös turvallisuuden valvontaa autojen, polkupyörien ja asukkaiden liikkuessa pihoilla suunnistajien kanssa samanaikaisesti. Lisäksi yksi rastivalvonnan tehtävistä on varmistaa, että rasti pysyy paikoillaan koko kilpailun ajan. Tärkeimmät valvottavat kohteet ovat kielletyksi piha-alueeksi (oliivinvihreä) kartassa merkittyjen alueiden valvonta, istutusten valvonta (tumman vihreä), aitojen valvonta (paksulla viivalla ja kahdella väkäsellä karttaan merkittyä aitaa ei saa ylittää tai alittaa). Valvoja voi huomauttaa kilpailijaa ja estää hylkäyksen, jos kilpailija esimerkiksi näyttäisi lähtevän ylittämään kiellettyä aitaa. Ylitettyään kielletyn aidan tai kuljettuaan kielletyllä alueella useampia askelia tai aiheutettuaan haittaa istutuksille, kilpailja hylätään. Se, mitä edellä todettiin lähtöluettelon käsillä olosta ja menettelystä sääntörikkomustapauksissa pätee myös piha- ja rastivalvontaan.

Valvonta on näkyvää eli valvojilla on heijastinliivit. Lisäksi tienylitysvalvojilla on pieni Ajoneuvolla ajo kielletty -liikennemerkki.

Mastovalvonnan vastuuhenkilönä toimii Tapio Erkkilä (0458839944). Hän järjestää tarvittavan materiaalin ja kutsuu valvojat koolle kilpailuaamuna ja osoittaa kullekin oman valvontapaikan. Piha- ja rastivalvontaan osallistuville annetaan kisa-aamuna kartta, josta käy ilmi valvontakohteet, rastipaikat ja kohteen tärkeimmät valvottavat asiat.

 

Avainsanat: ,

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.